Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet efterforsker en sag, der involverer dette domænenavn. I forbindelse med efterforskningen har statsadvokaten anmodet en dansk domstol om at få overført rettigheden til domænenavnet til statsadvokaten. Domstolen har imødekommet statsadvokatens anmodning.

Du kan læse rettens kendelse her


The Danish State Prosecutor for Serious Economic and International Crime is presently conducting a criminal investigation that involves this domain name. As part of the investigation the state prosecutor has requested a Danish District Court to transfer the rights of the domain name to the state prosecutor. The District Court has complied with the request.

You can read the court decision here


    
STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG ØKONOMISK OG INTERNATIONAL KRIMINALITET -  KAMPMANNSGADE 1 -  1604 KØBENHAVN V
TELEFON + 45 72 68 90 00 FAX + 45 45 15 01 19    E-mail: saoek@ankl.dk    Web: www.rigsadvokaten.dk   Web:www.politi.dk


    

STATE PROSECUTOR FOR SERIOUS ECONOMIC AND INTERNATIONAL CRIME -  KAMPMANNSGADE 1  -  DK - 1604 COPENHAGEN
TELEPHONE + 45 72 68 90 00   FAX NO + 45 45 15 01 19    E-mail: saoek@ankl.dk    Web: www.rigsadvokaten.dk   Web:www.politi.dk